Haastige ouders & drukte in de buurt

Als vrijwilliger zet je je in voor verschillende projecten en activiteiten. Dit kan een fietsverlichtingsactie zijn of je bent actief bij het VVN praktisch Verkeersexamen. Dit zijn twee basisproducten die veelvuldig uitgevoerd worden. Maar herken je ook de situaties waar er in straten veel te hard wordt gereden?  Of ouders die bij de school of sportclub haastig af en aan komen rijden, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan? Dan zijn er ook nog de kruispunten waar veilig oversteken een behoorlijke uitdaging is. Of verkeerslichten die stelselmatig genegeerd worden. Als buurtcoach of verkeerskundig consulent kun je buurtbewoners helpen om hier zelf mee aan de slag te gaan!

Steeds meer bewoners zijn actief met verkeersveiligheid in hun eigen buurten. Het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland is de plek waar bewoners zich melden voor tips, advies en materialen om zelf buurtacties te organiseren. Samen met gespecialiseerde vrijwilligers ondersteunt Veilig Verkeer Nederland dit soort initiatieven. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden. De Verkeerskundig consulent en Buurtcoach zetten we in voor advies en het begeleiden van buurtacties.

Verkeerskundig consulent

De verkeerskundig consulent bekijkt verkeersonveilige situaties en stelt, na afstemming van de bevindingen met de betrokken bewoners en de wegbeheerder, een onafhankelijk verkeersadvies op. Dit helpt buurtbewoners verder bij overleggen met de verantwoordelijk wegbeheerders en andere belanghebbenden. Het advies dat je als verkeerskundig consulent geeft, gaat in op de huidige verkeerssituatie, de verwachte ontwikkelingen en hoe de verkeersveiligheid verbeterd kan worden.

VVN Buurtcoach

Als buurtcoach begeleid je bewonersgroepen vanaf het moment dat een melding gemaakt is bij Veilig Verkeer Nederland tot aan het uitvoeren van de buurtactie. Samen met de bewoners maak je een netwerkanalyse, bedenken jullie passende acties en plannen deze in. Tijdens het traject onderhoud je contact met de bewoners. Je hebt veel contact met de regionale projectleider die je inwerkt, begeleidt en ondersteunt.

Goed voorbereid aan de slag

Wanneer je enthousiast wordt voor één van deze rollen, leiden we je gedegen op. Je krijgt een tweedaagse training tot verkeerskundig consulent of buurtcoach aangeboden, waarbij aandacht is voor een kennismaking met de producten, activiteiten en werkwijze van Veilig Verkeer Nederland, de werking van het Participatiepunt Veilig Verkeer, verkeerspsychologie en de wijkgerichte aanpak.

Als je van start gaat, word je bovendien ingewerkt door een ervaren consulent. Je wordt gekoppeld aan een regionale projectleider met wie je nauw contact onderhoudt en die je zal begeleiden. Enkele keren per jaar zijn er (regionale) netwerk- en kennisbijeenkomsten waar je samen met professionals en collega-vrijwilligers projecten bespreekt. Om bij de advisering gebruik te kunnen maken de juiste ontwerprichtlijnen en regelgeving stellen wij diverse naslagwerken beschikbaar, waaronder online kennismodules van CROW. Je ontvangt reis- en onkostenvergoeding en natuurlijk veel waardering!

Buurtcoach of verkeerskundig consulent worden?

Ben je geïnteresseerd in de functie, dan kun je terecht bij Dave van Bogaert, projectleider via mobiel 06-463 357 84 of via mail d.van.bogaert@vvn.nl. De eerstvolgende training staat gepland op 23 en 30 mei 2017 in Amersfoort. Meteen aanmelden? Dat kan via het online aanmeldformulier.