Inleiding verkeerskunde

Verkeerskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Verkeerskunde is een ingewikkeld en boeiend vakgebied en tegenwoordig steeds meer gekoppeld aan een stukje verkeerspsychologie.

 

De tijd dat wegbeheerders dachten dat met heldere verkeersregels en met handhaving de meeste verkeersproblemen voorkomen konden worden, ligt achter ons. Ervaringen uit de gedragspsychologie hebben ook verkeerskundigen aan het denken gezet. Want waarom zeggen mensen het een, maar doen ze het andere?

Wat gaan we doen?

De training bestaat uit twee onderdelen. Het onderdeel verkeerspsychologie en het onderdeel verkeerskunde.

Verkeerspsychologie: In de training Verkeerspsychologie lichten we relevante achtergronden uit de psychologie toe. Wat kun je doen of laten om mensen tot verkeersveilig gedrag te bewegen? Aan de hand van theorie en voorbeelden krijg je een kijkje in de verkeerspsychologie.

Verkeerskunde: In dit onderdeel schetsen we achtergronden en lichten we begrippen toe die van pas komen bij verkeerskundige vraagstukken. Ook het beoordelen van risicovolle verkeersomstandigheden en het inschatten van verkeerskundige consequenties van (nieuw-)bouwplannen komen aan bod.

Voor wie?

Alle vrijwilligers VVN

 

Eerstvolgende trainingen

Inleiding Verkeerskunde

03/07/2018 - 10:30 tot 14:45
Locatie:
Drachten, VVN-kantoor
De Knobben 100
9202 XJ Drachten